CODE GẠCH THẺ CHẬM VÀ MUA THẺ CHẬM CÓ CHÚC NĂNG CTV

Ngừng kinh doanh

CHỨC NĂNG THÀNH VIÊN:

 • Đăng ký, đăng nhập.
 • Tìm mật khẩu, đổi mật khẩu.
 • Nạp thẻ, rút tiền, mua thẻ chậm.
 • Xem thống kê, lịch sử.
 • Chức năng giới thiệu thành viên ăn hoa hồng.
 • Chuyển tiền cho thành viên khác.
 • Xem biến động số dư.

CHỨC NĂNG QUẢN TRỊ:

 • Quản lý thành viên, thêm xóa sửa.
 • Quản lý rút tiền, duyệt rút tiền.
 • Xem biến động số dư toàn thành viên.
 • Xem lịch sử giao dịch.
 • Cài đặt thông tin website.
 • Thay đổi chiết khấu thẻ cào cố định..

Bài đăng phổ biến từ blog này

Website dịch vụ mạng xã hội, dịch vụ facebook, instagram, tiktok, youtube

Website đổi thẻ cào tự động, thủ công, mua thẻ, nạp dt v.v

Website notepad online, tùy chỉnh banner quảng cáo

Website quy động đầu tư trực tuyến