MÃ NGUỒN WEBSITE DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI, FACEBOOK, YOUTUBE, TIKTOK...

Liên hệ Zalo 0947838128 báo giá


Link DEMO

Đăng ký tự SET ADMIN
Gửi thông báo khi có đơn về Facebook và Gmail

CHỨC NĂNG KHÁCH HÀNG:

 1. Đăng ký, đăng nhập.
 2. Nạp tiền tự động qua thẻ cào hoặc bank.
 3. Nạp Qua MOMO Tự Động.
 4. Xem Top nạp tiền.
 5. Tạo yêu cầu hỗ trợ.
 6. Cài đặt tài khoản.
 7. Xem nhật ký tài khoản.
 8. Tạo đơn hàng dịch vụ.
 9. Xem nhật ký đơn hàng dịch vụ.
 10. Đổi mật khẩu.
 11. Tìm lại mật khẩu.
 12. Xem thông báo từ Admin.
 13. Xem thống kê tài khoản.

CHỨC NĂNG ADMIN:

 1. Tạo dịch vụ trong NHÓM được tạo.
 2. Gửi thông báo đến facebook và gmail khi có order.
 3. Tạo nhóm DỊCH VỤ
 4. Thêm,xóa,sửa các nhóm và dịch vụ đã tạo.
 5. Thêm,xóa,sửa ngân hàng.
 6. Sửa đơn hàng.
 7. Thay đổi màu giao diện, background, logo.
 8. Thay đổi văn bản, từ khóa, tên website, template mail.
 9. Chỉnh sửa API, ID BOT, COOKIE BOT.
 10. ON/OFF bảo trì, top nạp, order.
 11. Sửa giá trên mỗi số lượng của dịch vụ (money * amount).
 12. Sửa chiết khấu CTV, chiết khấu khi nạp bằng thẻ cào.
 13. Quản lý thẻ được nạp.
 14. Quản lý Thành Viên.
 15. Quản lý Đơn Hàng.
 16. Quản lý phiếu hỗ trợ.
 17. Thống kê kinh doanh.

DEMO TRANG KHÁCH

DEMO TRANG ADMIN
Bài đăng phổ biến từ blog này

MÃ NGUỒN SHOP CLONE 2 (cập nhật 17/12/2020)

Tạo web đổi thẻ cào tự động, thủ công, mua thẻ, nạp dt v.v (Update API cho site khác)

MÃ NGUỒN WEB TRAO ĐỔI TƯƠNG TÁC FACEBOOK KÈM TOOL ĐA LUỒNG

Tạo web notepad online, tùy chỉnh banner quảng cáo

MÃ NGUỒN WEB ĐẦU TƯ ONLINE

CODE GẠCH THẺ CHẬM VÀ MUA THẺ CHẬM CÓ CHÚC NĂNG CTV