Tạo web notepad online, tùy chỉnh banner quảng cáo

Inbox Zalo 0947838128 


Chức năng Thành Viên:

 • Đăng ký, đăng nhập, tìm lại mật khẩu qua email.
 • Tạo nhật ký.
 • Tùy chỉnh link nhật ký.
 • Tạo mật khẩu cho nhật ký.
 • Xem thống kê view nhật ký.

Chức năng Admin:

 • Thêm, xóa, sữa Thành Viên.
 • Xem nhật ký của thành viên và ẩn danh.
 • Xóa nhật ký.
 • Cài đặt thông tin Website.
 • Thêm quảng cáo.

Hướng dẫn cấu hình:

 1. Update source lên Hosting.
 2. Import Database.
 3. Vào file config.php cấu hình thông tin Database.
 4. Set quyền admin ở cột Level = admin.
 5. Vào Panel Admin - > Cài Đặt -> Domain = Link Website của bạn.


VIDEO DEMO CHI TIẾT

Bài đăng phổ biến từ blog này

MÃ NGUỒN WEBSITE DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI, FACEBOOK, YOUTUBE, TIKTOK...

MÃ NGUỒN SHOP CLONE 2 (cập nhật 17/12/2020)

Tạo web đổi thẻ cào tự động, thủ công, mua thẻ, nạp dt v.v (Update API cho site khác)

MÃ NGUỒN WEB TRAO ĐỔI TƯƠNG TÁC FACEBOOK KÈM TOOL ĐA LUỒNG

MÃ NGUỒN WEB ĐẦU TƯ ONLINE

CODE GẠCH THẺ CHẬM VÀ MUA THẺ CHẬM CÓ CHÚC NĂNG CTV