TỐI ƯU HÓA QUÁ TRÌNH KIẾM TIỀN ONLINE

Hướng dẫn tích hợp nạp thẻ vào mã nguồn CMSNT

Hướng dẫn tích hợp nạp thẻ vào mã nguồn CMSNT

Cập nhật ngày Bởi

 

+ Bước 1:

  • Truy cập vào đây để đăng ký tài khoản.
  • Sau khi đăng ký và đăng nhập xong, bạn truy cập vào đây để tạo API Key

+ Bước 2:

  • Sau khi tạo API KEY bạn sẽ có 1 đoạn mã như hình "kETHyuDKMcSAQjJxh5Nl2fYe".
  • Bạn quay lại Website của bạn, trong phần API, bạn tìm phần API Nạp Thẻ sau đó dán API KEY ào rồi nhấn lưu.


Nhận xét