HOT GIỚI THIỆU KHÁCH HÀNG MUA CODE NHẬN NGAY 20% GIÁ TRỊ CỦA CODE ĐÓ, CHI TIẾT INBOX FANPAGE HOẶC ZALO 0947838128

Cách trang trí website chủ đề tết cho các shop sử dụng mã nguồn của CMSNT.CO

Cách trang trí website chủ đề tết cho các shop sử dụng mã nguồn của CMSNT.CO

Cập nhật ngày Bởi

 

Các shop truy cập Trang Quản Trị -> Cấu Hình -> Tìm ô Javasciprt hoặc ô chứa đoạn code chèn Live Chat như trong video này: https://youtu.be/OjTZekkUrB0

Quý khách muốn chèn hiệu ứng nào thì copy đoạn code đó dán vào trong ô trên sau đó nhấn lưu.


Trang trí cành mai 4 góc website và pháo hoa

<script type="text/javascript" src="https://cunghocweb.com/data-out/tet_2021/phaohoa.js"></script> <img style="position:fixed;z-index:99999;top:0;left:0" src="https://lh3.googleusercontent.com/Nm43LAO21g0ua9Muu0BUELDCkQfCm4sOKIPlXTM3jScFEuuR2q89H4CBKx7bkbzyAvXA-MPb6bFlPXyRGnep6Y3IsBR171nGx3tkB2SD9zyw3qXlxj8iv7SHoP1t0YK-wSmIcg=w141-h143-no"/> <img style="position:fixed;z-index:99999;top:0;right:0" src="https://lh3.googleusercontent.com/yfLzqRzZL5T5i20FJbhfXEjDjkUT3PshER0urEBiAq1Euy4NTMZBKnMsH8ni-R7ffM8a_mgua5IjbGnp4DWUXQDI_-mNaDfAkgcyFlNNa5u0kRqjaBtW077U47CWsJgNfhhk-g=w141-h143-no"/> <img style="position:fixed;z-index:99999;bottom:0px;left:0px" src="https://lh3.googleusercontent.com/2U90SIgXGe2W0O2NPluq66u-98JcgCpKBmRvWDcniKdybBTjqIjB0Noq0UsRdG2oOTZlvVh26T1mU9e1nY8lTuOFrSru_saC4J6K6refpHTSJiCb_SykRe2i7MbHgj8q5ESMzg=w200-h159-no"/> <img style="position:fixed;z-index:9999;bottom:0px;right:0px" src="https://lh3.googleusercontent.com/XH0FHlEyLBF5hzcgkDvSjKlInwSYZ5TUoBruIJoRNnXtezP4kCdi0S7_dwXhee-AbfoWL4g9osBMG32sG7u9Tc30NPOP61GpytphyxoFcZgknHoRm54BprHHO0Umd2q8PpV5Lw=w162-h167-no"/>Hiệu ứng hoa mai, pháo hoa

<script type="text/javascript" src="https://itexpress.vn/js/new.year.min.js"></script> 


Ảnh tết chạy dọc dưới trân trang website

<script type='text/javascript'> //<![CDATA[ document.write('<div style="position:fixed;z-index:9999;bottom:0;left:0;width:100%;height:220px;background:url(https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-kXSccvk6SYikKZMJ0qSVEZWsQpzoF3Y7E56VL8wEkCzVqt_kefktWqYKqZ5I8wuuo7pbwiohIo__pk2hUuYYMoqDg4NwZ86DcI__RpLNXp0NGg5avc7vk5MF91TeSSh0ZkfnC8620AA/s1600/bottom.png) repeat-x bottom left;"></div><a href="" target="_blank"><img style="position:fixed;z-index:9999;bottom:19px;left:280px" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijoMI6RcqZzEHN7NkqC32rFAVPs1a2qKRYpELCS0g2bxYN7Grdtla0AiGAIqr1yI0LxoF7gGT5s8yVoGg4wU78nVnB4LQ8oKIr81L-ROQqChZH4Y3tNRcRWhMhxZuB1HLdFFdKfQNfDrk/s1600/buttom-left.png"/>'); var no=100,hidesnowtime=0,snowdistance="pageheight",ie4up=document.all?1:0,ns6up=document.getElementById&&!document.all?1:0;function iecompattest(){return document.compatMode&&"BackCompat"!=document.compatMode?document.documentElement:document.body}var dx,xp,yp,am,stx,sty,i,doc_width=800,doc_height=600;ns6up?(doc_width=self.innerWidth,doc_height=self.innerHeight):ie4up&&(doc_width=iecompattest().clientWidth,doc_height=iecompattest().clientHeight);dx=[];xp=[];yp=[];am=[];stx=[];sty=[]; for(i=0;i<no;++i)dx[i]=0,xp[i]=Math.random()*(doc_width-50),yp[i]=Math.random()*doc_height,am[i]=20*Math.random(),stx[i]=0.02+Math.random()/10,sty[i]=0.7+Math.random(),(ie4up||ns6up)&&document.write('<div id="dot'+i+'" style="POSITION:absolute;Z-INDEX:'+i+';VISIBILITY:visible;TOP:15px;LEFT:15px;"></div>'); //]]> </script>Hiệu ứng cậu chúc tết chạy dọc 2 bên website 

<script type='text/javascript'> //<![CDATA[ document.write('<div class="tet-2019"><img class="left-2019" id="left-2020" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8kDDotlUrHBVt-OTg7LdnzyTjyWbWnyElcoDqlC1aC-KkB5YHWn56aW8jGyPZBQvbOxYpH7WBSYHEZqirS3G69mIs06X2tSqup5dxuwSW3tSH80idMlcaBosnpm33WNYREq6YcPXjQfI/s1600/tet1.png"/><img class="right-2019" id="right-2020" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTgq6TGiOKtI9MvQ1ayKcJkfFEalTQ6oh-iDAF4hcg21AQGdZNU6Z4K9nKLiIuW9uHaGCNqPFbntifbV7NpwbCJm6wFkYgpbhGjd3oXLeGCdLPwNpazCl2olIU1Cf6EO7f0dgwFeg9zbI/s1600/tet2.png"/></div><style>#left-2020{width: 130px;left:0;z-index:7;position:fixed;;transition:all 0.3s linear;-moz-transition:all 0.3s linear;-webkit-transition:all 0.3s linear}#right-2020{width: 130px;right:0;z-index:7;position:fixed;;transition:all 0.3s linear;-moz-transition:all 0.3s linear;-webkit-transition:all 0.3s linear}.left-2019{top:0px}.right-2019{top:0px}.text-2019-l{top:50px}.text-2019-r{top:50px}@media screen and (max-width:1024px){.tet-2019{display:none}}@media screen and (max-width:1440px){#shareduyblogs{display:none}}</style>') //]]> </script> <script>//<![CDATA[ var lastScroll = 0; jQuery(document).ready(function($) { $(window).scroll(function() { var scroll = $(window).scrollTop(); if (scroll > lastScroll) { $('#right-2020').removeClass('left-2019').addClass('text-2019-l') $('#left-2020').removeClass('right-2019').addClass('text-2019-r') } else if (scroll < lastScroll) { $('#right-2020').addClass('left-2019').removeClass('text-2019-l') $('#left-2020').addClass('right-2019').removeClass('text-2019-r') } lastScroll = scroll; }) }) //]]></script>Nhận xét

Template Blogger Tải game poker online