Bài đăng

CODE GẠCH THẺ CHẬM VÀ MUA THẺ CHẬM CÓ CHÚC NĂNG CTV

Hình ảnh
Ngừng kinh doanh CHỨC NĂNG THÀNH VIÊN: Đăng ký, đăng nhập. Tìm mật khẩu, đổi mật khẩu. Nạp thẻ, rút tiền, mua thẻ chậm. Xem thống kê, lịch sử. Chức năng giới thiệu thành viên ăn hoa hồng. Chuyển tiền cho thành viên khác. Xem biến động số dư. CHỨC NĂNG QUẢN TRỊ: Quản lý thành viên, thêm xóa sửa. Quản lý rút tiền, duyệt rút tiền. Xem biến động số dư toàn thành viên. Xem lịch sử giao dịch. Cài đặt thông tin website. Thay đổi chiết khấu thẻ cào cố định. .